บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จัดกัด
89/5,89/74 หมู่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0971656695,065-1208441
เลยที่ผู้เสียภาษี 0105544092248
Email : finance@prtcooler.com
LineID : Prt_123456