บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จัดกัด

89/5,89/74 หมู่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
Mobile: 095-849-9596